SPOTKANIA W DZIELNICACH


O „Czystym Powietrzu” z mieszkańcami Rybnika

16 września ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców Rybnika poświęcone programowi „Czyste Powietrze”. Spotkania odbędą się we wszystkich dzielnicach miasta. Organizatorem akcji informacyjnej jest Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” przy wsparciu PGE Energia Ciepła i Miasta Rybnika. 

- Celem akcji informacyjnej prowadzonej przez Fundację przy wsparciu PGE Energia Ciepła jest zapoznanie mieszkańców z wymogami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” – mówi Marek Rojczyk, prezes Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”. - Na spotkaniach będzie można dowiedzieć się, kto może starać się o dofinansowanie i w jakiej kwocie, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć i jak rozliczyć. Będzie także możliwość zadania pytań ekspertom, którzy na co dzień dyżurują w punkcie konsultacyjnym programu.

Rządowy program Czyste Powietrze trwa do 2029 r. Jego najważniejszym zadaniem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Adresatami programu są właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do programu mogą także przystąpić osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Osoby takie, mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- PGE Energia Ciepła wspiera Fundację Ekologiczną „Ekoterm Silesia”
i mieszkańców Rybnika w działaniach na terenie miasta w celu ograniczenia niskiej emisji
– mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku. –Uważamy, że rozpoczęta właśnie akcja informacyjna i edukacyjna skierowana do mieszkańców to ważny element przyszłych zmian w kierunku lepszej jakości powietrza w regionie.

PGE Energia Ciepła działając zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej jest od wielu lat partnerem miast i społeczności lokalnych. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych inwestycjach proekologicznych, takich jak np. Program Ograniczenia Emisji czy prace dostosowujące zakłady wytwórcze do nowych wymogów środowiskowych. Spółka angażuje się oraz wspiera wszelkie działania edukacyjne i informacyjne mające na celu walkę o czyste powietrze.  

 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” zostaną zorganizowane przy współpracy z radami dzielnic w najbliższych miesiącach we wszystkich 27 dzielnicach Rybnika.

Więcej informacji oraz harmonogram spotkań publikowany będzie na bieżąco na stronach: www.czystepowietrzedlarybnika.pl, www.pgeenergiaciepla.pl oraz www.rybnik.eu.

 

 

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

TERMINY SPOTKAŃ
Dzielnica Data Godzina Miejsce
Ochojec 16.09.2019 17:00 Dom Kultury ul. Rybnicka 23
Kamień 18.09.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 28 ul. A.Szewczyka 6
Kłokocin 23.09.2019 18:00 OSP Kłokocin ul. Włościańska 70
Orzepowice 25.09.2019 17:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Borki 37D
Chwałęcice 30.09.2019 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Gzelska 7
Paruszowiec-Piaski 02.10.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 17
Wielopole 09.10.2019 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105
Boguszowice Stare 16.10.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Małachowskiego 44
Niedobczyce 17.10.2019 18:30 Dom Kultury ul. Barbary 23
Niewiadom 21.10.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sportowa 52
Ligota-Ligocka Kuźnia 22.10.2019 18:30 Klub Kulturalny "Harcówka" ul. Zakątek 19
Maroko-Nowiny 23.10.2019 18:00 Zespół Szkół nr 3 ul. Orzepowicka 15a
Zamysłów 30.10.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123
Grabownia 05.11.2019 18:00 OSP Grabownia ul. Poloczka 76C
Gotartowice 05.11.2019 18:30 Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Ziołowa 3
Śródmieście 06.11.2019 17:00 Biblioteka Miejska ul. Szafranka 7
Rybnicka Kuźnia 13.11.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Rybacka 55
Radziejów 18.11.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Kręta 20
Smolna 20.11.2019 18:00 Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Reymonta 69
Popielów 25.11.2019 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul.Staffa 42A
Rybnik-Północ 28.11.2019 18:30 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Różańskiego 14A
Meksyk 02.12.2019 18:00 Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42
Stodoły 04.12.2019 18:00 OSP Stodoły ul. Zwonowicka 5
do góry